เราสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทย

ผลผลิตมะเขือม่วงของเรานั้น ถูกปลูกอยู่บนพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย ในบริเวณที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาตลอดทั้งปี ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตมะเขือม่วงของเรานั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยการรับซื้อผลผลิตมะเขือม่วงจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน และนำผลผลิตจากเกษตรกรไทยมาพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคและสังคมต่อไป

Cover-Page.jpg